Dotazník spokojnosti zákazníka

Vážený zákazník,

sme radi, že ste si vybrali pre zákazkovú výrobu našu spoločnosť Eurospan .

V snahe vyhovieť neustále sa zvyšujúcim požiadavkám na kvalitu našich produktov a služieb a v súlade s požiadavkami ISO 9001:2008 by sme Vás radi poprosili o vyplnenie dotazníka. Dotazník je k dispozícii nižšie, pričom jeho vyplnenie Vám zaberie približne 5 minút.
Ako ste spokojný s vyrobeným nábytkom?
Ako hodnotíte ochotu zo strany predajcu?
Ako hodnotíte ochotu zo strany montážnikov?
Ako ste spokojný s dodržaním termínov?